KARAHOCAGİL AÇIKLADI - Amasya GazetesiAmasya Gazetesi

15 Haziran 2024 - 00:03

KARAHOCAGİL AÇIKLADI

KARAHOCAGİL AÇIKLADI
Son Güncelleme :

08 Temmuz 2019 - 11:55

572 views

Ak parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil geçtiğimiz hafta mecliste yasalaşan 91. 92. Sıra sayılı tapu-imar ve sporda şiddet yasasındaki değişiklikler hakkında açıklama yaptı .
Karahocagil Tapu –İmar Yasası ile yaptığı açıklamada ;
Farklı tapu müdürlükleri veya yurtdışı teşkilatında bulunan tarafların, tapu ve kadastro işlemlerini oldukları yerlerdeki görevliler huzurunda yapabilmelerine olanak sağlanması, Tapu kayıtlarındaki hatalı kayıtların düzeltilmesi,
Tarım arazilerinin korunması ve ihtiyaç halinde planlı kullanımı için, köy yerleşik alanı belirlenirken 5403 sayılı Kanun kapsamında tarım izni alma zorunluluğunun getirilmesi, Tarımsal amaçlı seraların, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilmesi,
2/B taşınmazlarında kayıt maliki ve kullanıcı çakışması nedeniyle hakkından yararlanamayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin, 31/12/2020 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde eş değer 2/B arazisi verilmesi suretiyle giderilmesi,
Kentsel dönüşüm alanlarında maliklerin müteahhitten kaynaklanan nedenlerle yaşadığı problemlerin giderilmesi amacıyla, maliklere bu sözleşmeleri feshetme hakkı tanınması ve Afetler veya başka nedenlerle kendiliğinden çöken binaların ve çevresindeki yapıların dönüşüm uygulamalarının ivedilikle re’sen yapılabilmesine imkân tanınması gibi birçok değişliğe gidildiğini söyledi.
Karahocagil 92 sıra sayılı sporda şiddet yasası ile ilgili olarak da ” Bu düzenleme ile ”Spor alanı” ” tanımının kapsamı; müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde toplandıkları yerler, müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhları, takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçları ya da takımların kamp yaptığı yerleri de kapsayacak şekilde genişletilmektedir.
Kapsadığı alanlar antreman alanı, seyir alanı, özel seyir alanı, müsabaka alanı, bilet, seyircilerin müsabakayı ayakta seyredebilecek düzenlenmiş özel numaralı alanlarda bu kapsam alanına dâhil edilmiştir.
Ayrıca öngörülen düzenlemede Seyircilerin müsabaka alanlarına girişinde biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılması sağlanmakta,
Elektronik kart ve elektronik biletin merkezi olarak satışından elde edilen kulüplere ait gelirlerin devir ve temlik yasağı ortadan kaldırılarak bu gelirlerin devir ve temlikine imkan sağlanmaktadır.
Bu düzenleme ile Spor alanlarına sokulması, kullanılması, seyircilere temin edilmesi yasak olan ateşli silah, kesici, ezici, patlayıcı ve yanıcı maddeler yönünden spor alanı; müsabaka, seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlarla sınırlandırılmakta ve daraltılmakta olup, Spor alanlarında tehdit Kanun kapsamına alınmaktadır.
Bu kapsamda; belirli bir kişiyi hedef veya muhatap alıp almadığına bakılmaksızın gerçekleştirilen, hakaret ve tehdit olarak algılanabilecek tezahüratlar ile toplum kesimlerine karşı din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlar suç olmakla birlikte, bu içeriklerin sosyal medya dâhil her türlü yazılı, görsel, işitsel veya elektronik kitle iletişim aracıyla paylaşılması hali de spor alanında veya çevresinde olup olmadığına bakılmaksızın suç teşkil edecektir.
Yapılan düzenlenmede Spor müsabakaları için ilgili federasyon, spor kulüpleri ve yetkili kişiler tarafından uygun görülen yerler ve görevliler dışında bilet satışı yapılması ve değerinin üstünde (kara borsa) bilet satışı yapılması yasaklanmakta ve suç haline getirilmekte,
Bu Kanunda tanımlanan veya atıf yapılan suçlardan dolayı 1 yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkûm olanların; spor kulüpleri, federasyon ve bünyesinde sportif faaliyetler icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında, cezanın infazından itibaren mahkûm olunan hapis cezasının süresi kadar, görev yapmaktan yasaklanması sağlanmaktadır.
Ancak bu hak yoksunluğunun süresi beş yıldan fazla olmayacaktır. Düzenleme ile Seyirden yasaklanma yaptırımına ikinci kez karar verildiğinde üç yıl; üçüncü kez karar verildiğinde ise beş yıl süreyle uygulanacağı düzenlenmektedir.” dedi.
Yapılan bu düzenlemelerin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını dileyen Karahocagil, bekleyen tekliflerin sırasıyla yasalaşması için meclis çalışmalarının temmuz ayı içerisinde devam edeceğini söyledi.

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.