3 MALİ DESTEK PROGRAMINA 34 MİLYON TL’LİK DESTEK - Amasya GazetesiAmasya Gazetesi

3 Ekim 2023 - 23:53

3 MALİ DESTEK PROGRAMINA 34 MİLYON TL’LİK DESTEK

3 MALİ DESTEK PROGRAMINA 34 MİLYON TL’LİK DESTEK
Son Güncelleme :

19 Haziran 2019 - 13:36

279 views

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan 2019 yılı teklif çağrısına çıkan 3 mali destek programına 34 Milyon TL’lik destek.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 2019 yılı bütçesinden “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı”, “Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı” ve “Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının sunulması için 17.06.2019 tarihi itibarıyla ilana çıktı.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Başkanı Vali Dr. Osman Varol, Amasya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen OKA 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı açılış ve bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, “Gerçekten nitelikli, önemli projelere yüksek miktarlarda destek vermeye çalışacağız” dedi.
“Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı”, “Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı” ve “Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı”na 34.000.000 TL’lik kaynak desteği sağlanacak.
Vali Varol, bu 3 proje teklif çağrısının ve OKA tarafından verilecek toplam 34 Milyon TL’lik hibe desteğinin bölgemizde faydalı sonuçlara ve hayırlara vesile olmasını dilediğini söyledi.
OKA’nın bölgesel kalkınmaya yönelik planlama ve uygulama faaliyetlerini hızlı, sağlıklı, sürekli ve sürdürülebilir bir kalkınma hareketini yerel ve bölgesel aktörlerin etkin olduğu bir katılımcı anlayışla yürütmek üzere hem yerel aktörler ile merkezin işbirliğini geliştirmeyi ve hem de bölge illeri olan Amasya, Samsun, Çorum ve Tokat’ın ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet üstünlüklerinin artırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Vali Varol, “2009 yılında faaliyetlerine başlayan Ajansımız kurulduğu günden bugüne mali destek programları kapsamında 709 projeye 162 Milyon TL hibe desteği sağlamıştır. Faydalanıcıların da sağladığı eş finansmanda dikkate alındığında 2009 yılından bu yana uygulanan projelerle 314 Milyon TL yatırım gerçekleştirilmiştir. Ajans sağladığı mali desteklerle bölgede ekonomik, sosyal ve mekânsal kalkınmayı desteklerken bölgemizde kurumsal kapasitenin gelişmesi ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesine de katkı vermektedir” diye konuştu.
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ve protokol üyelerinin de katıldığı toplantıda OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen teklif çağrısına ilişkin sunum yaptı.
Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 34.000.000 TL olup, Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı için 21.000.000 TL; Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı için 7.000.000 TL, Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı için 6.000.000 TL kaynak öngörüldü.
Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde verilecek destekler Asgari tutar: 500.000 TL – Azami tutar: 2.000.000 TL arasında olacak.
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacak.
Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen Asgari tutar: 100.000 TL – Azami Tutar: 500.000 TL arasında olacak.
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde verilecek destekler Asgari tutar: 100.000 TL – Azami Tutar: 500.000 TL arasında olacak.
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve %90’ından fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı 17.06.2019 tarihi itibarı ile www.oka.org.tr ve https://kagm.sanayi.gov.tr/ internet sitelerinden temin edilebilir. Başvuruların KAYS (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden son başvuru tarihi 09.09.2019 Saat 23:59’dur. Başvuru sahiplerinin, proje başvurularını ajansın proje teklif çağrısı ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapması zorunludur. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütname en geç 16.09.2019 Saat 17:00’a kadar e-imza ile imzalanır veya ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile Ajansa teslim edilir.

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.