SOSYAL DESTEK PROGRAMI - Amasya GazetesiAmasya Gazetesi

15 Haziran 2024 - 02:00

SOSYAL DESTEK PROGRAMI

SOSYAL DESTEK PROGRAMI
Son Güncelleme :

25 Eylül 2019 - 15:18

360 views

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Eylül ayı yönetim kurulu toplantısı Vali Dr. Osman Varol’un başkanlığında Samsun’da gerçekleştirildi.
Samsun Valisi Osman Kaymak’ın ev sahipliğindeki toplantıya Vali Dr. Osman Varol’un yanı sıra, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Amasya İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Eraslan, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve diğer yetkililer katıldı.
OKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Dr. Osman Varol yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan bölgemizde başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer ilgili aktörlerin birbirleriyle işbirliğini geliştirerek bölgemizin gelişmesini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüten Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımızın 2019 yılı Eylül ayı Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz.
Bilindiği üzere, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teklif Çağrıları kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 34.000.000 ₺ olup, Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı için 21.000.000 ₺; Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı için 7.000.000 ₺ Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı için 6.000.000 ₺ kaynak öngörülmüştür. Proje başvuruları 9 Eylül 2019 tarihinde son ermiş olup değerlendirme aşamasına geçilmiştir.

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında;
Amasya ilinden 10 adet proje başvurusu sunulmuş olup söz konusu projelerin toplam bütçesi 22.505.750 ₺ ve Ajanstan talep edilen destek tutarı ise 13.665.399 ₺ dir.
Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı kapsamında;
Amasya ilinden 12 adet proje başvurusu sunulmuş olup söz konusu projelerin toplam bütçesi 4.012.580 ₺ ve Ajanstan talep edilen destek tutarı ise 2.763.420 ₺ dir.
Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında;
Amasya ilinden 18 adet proje başvurusu sunulmuş olup söz konusu projelerin toplam bütçesi 7.338.524 ₺ ve Ajanstan talep edilen destek tutarı ise 6.208.660 ₺ dir.
Bu toplantımızda ayrıca; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından açıklanan 2019 YILI SOSYAL DESTEK PROGRAMI ve TR83 Bölgesi olarak Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinin de başvuru yapabileceği bu programa bölgemizden yapılacak duyuru, hazırlık ve güdümlü proje başvuru süreçlerini bu toplantımızda ele alacağız.
2019 YILI SOSYAL DESTEK PROGRAMI’nın açıklanan hedefleri;
Sosyal sorunları gidermek,
Sosyal yapının ihtiyaçlarına karşılık vermek,
Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak,
İstihdam edilebilirliği artırmak,
Sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek
Sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.
SOSYAL DESTEK PROGRAMI’na güdümlü proje başvuru yapabilecek kurumlar:
Kamu kurum ve kuruluşları, İl özel idareleri, Belediyeler, Mahalli idare birlikleri, Üniversiteler, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları, Organize sanayi bölgeleri, Teknoloji geliştirme bölgeleri, Kooperatifler ile yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için Özel kesim kuruluşları da başvuru yapabilirler.
Hazırlanacak güdümlü projelerde yenilikçilik, ortaklık ve iş birliği boyutu güçlü projeler ile genç, şehit yakınları, gaziler, kadınlar ve engellilerin istihdamını içeren projelere öncelik verilecektir.

SOSYAL DESTEK PROGRAMI’na sunulacak güdümlü projelerin, asgari proje bütçesi alt sınırı 1 milyon TL’dir.
Kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde eş finansman katkısı asgari %10’dur.
Kâr amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer projelerde ise ancak proje ortağı veya iştirakçi olabilirler.
Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari %50’dir.
Program kapsamında projelerin eş finansman oranı ve destek tutarı Bakan onayı ile farklı şekilde belirlenebilir.
Bilgilendirme ve hazırlık çalışmaları dört ilimizde derhal başlatılmış olup Başvurular Kalkınma Ajansımızın Ekim ayı yönetim kurulu toplantımızda ele alınacaktır. Yönetim Kurulumuz tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında her ilden Yönetim Kurulumuzca belirlenecek üçer projemiz nihai değerlendirme için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilecektir.” diye konuştu.

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.