OKA OCAK AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI İLİMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Amasya GazetesiAmasya Gazetesi

4 Ekim 2023 - 22:26

OKA OCAK AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI İLİMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

OKA OCAK AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI İLİMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Son Güncelleme :

23 Ocak 2018 - 12:09

256 views
  OKA Ocak Ayı yönetim Kurulu Toplantısı Valimizin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Samsun Valisi Osman KAYMAK’ın Ajans Yönetim Kurulu Başkanı olarak başkanlık ettiği toplantıya, Valimiz Dr. Osman VAROL, Tokat Valisi Dr. Ömer TORAMAN, Çorum Valisi Necmeddin KILIÇ, Amasya Belediye Başkanı Cafer ÖZDEMİR, Tokat Belediye Başkanı Eyüp EROĞLU, OKA Genel Sekreteri Mevlüt ÖZEN,  Amasya İl Genel Meclis Başkanı Mustafa ÇİTTİR, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim KAYA, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Adem DİZER ve Amasya TSO Başkanı Başkanı Murat KIRLANGIÇ katıldı.
        İlimizde yapılan toplantıda son kez Ajans Yönetim Kuruluna Başkanlık edecek olan Samsun Valisi Osman KAYMAK’a Tokat Valisi Dr. Ömer TORAMAN ve Valimiz Dr. Osman VAROL hediyelerini takdim ederek, hizmetlerinden ötürü teşekkür ettiler.
        Samsun Valisi Osman KAYMAK yaptığı açılış konuşmasında şunları belirtti.
        ‘ Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri ve Saygıdeğer Basın Mensupları,
Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan bölgemizde başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer ilgili aktörlerin birbirleriyle işbirliğini geliştirerek bölgemizin gelişmesini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüten Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) 2018 yılı ilk Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmek ve Kurumumuzun gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz.
        Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri,
Bilindiği üzere “Ajansımızda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi alfabetik sıraya göre ve birer yıl olmak üzere bölgemizdeki 4 ilimizin Sayın Valileri tarafından yerine getirilmektedir. Bugün burada 2017 yılı boyunca Samsun Valiliği olarak yürüttüğümüz bu görevi 2018 yılı boyunca yürütmek üzere bu toplantıdan sonra çok Saygıdeğer Tokat Valimiz Dr. Ömer TORAMAN Beye devredeceğiz. Bu noktada, başta Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Kalkınma Kurulunda görev yapan kurum ve kuruluş temsilcileri ile Ajans personeli olmak üzere Kalkınma Ajansımız tarafından kuruluşundan bugüne kadar başarıyla yürütülen tüm çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Ajansımızın çalışma ve hizmetlerinin aynı hızla ve daha büyük başarılarla devam edeceğine inanıyorum
        Bu meyanda, Samsun Valiliği olarak dönem başkanlığını yaptığımız 2017 yılını değerlendirecek olursak; Ajansımızın araştırma, raporlama, bölge tanıtımı, iş birliği olanaklarının geliştirilmesi ile bölge kaynaklarını harekete geçirecek mali destek programları kapsamında proje teklif çağrısı, teknik destek ve güdümlü proje desteği ile Bölge Kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğunu söyleyebiliriz.
        2016 yılında ilan ettiğimiz proje teklif çağrısı olan “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” kapsamında Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’tan toplam 26 başvuru ile sözleşme imzalanmıştır. 2016 yılında sözleşmesi imzalanmış olan projeler 2017 yılında devam etmiş,  2018 yılı ortalarında ise tamamlanacaktır. Böylece amacının TR83 Bölgesinin kalkınma potansiyelini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesine, kentsel dokuların korunması, geliştirilmesi ve restorasyonuile turizme yönelik kentsel altyapının iyileştirilmesine katkı sağlamak olan proje ile 17,2 milyon TL Ajans desteği ile beraber, bölgede 35,3 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilmiş olacaktır.
      2017 yılında, 2 adet mali destek programının hazırlık çalışmaları yürütülmüş ve 27 Aralık 2017 tarihinde 2017 ve 2018 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” ve “Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı” ilan edilmiştir. Programlar kapsamında Bölgemizden uygun proje başvurularını bekliyoruz. Başarılı projelere aktarılacak kaynaklar neticesinde OSB’lerin elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, arıtma tesisi, yol gibi donatıları geliştirilmiş; laboratuar, eğitim tesisi, ihracat merkezi gibi ortak kullanım alanları oluşturulmuş olacak. Ayrıca turizm alanında doğal, kültürel ve tarihi değerlerin erişilebilirliği, bilinirliği artırılacak, bu değerlerin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
        Ajansımız ayrıca, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile işbirliği içerisinde yürütmekte olduğu Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında Samsun ilinden uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla 27.12.2017 tarihi itibari ile ilana çıkmış bulunmaktadır. Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı için 862.500 TL; kaynak öngörülmüştür.
        2017 Yılı teknik destek Programı kapsamında 28 adet proje ile sözleşme imzalanmış olup eğitimlerin bir kısmı tamamlanmış olup, bir kısmı ise takvim süresince gerçekleştirilmektedir. 2017 Yılı Kasım / Aralık ayı başvurularının sonuçları 2018 Yılı Ocak ayında açıklanacağı için desteklenen proje sayısı daha da artacaktır.
        Ajansımızın 2017 yılında Güdümlü Proje Destekleri de devam etmiştir. Amasya Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyonel Alanların Oluşturulması, Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesi bitme aşamasındadır. Ajansımızın bu projeye sağladığı hibe miktarı 7 milyon TL olup toplam proje bütçesi 16,1 milyon TL’dir.
        2017 yılında başlayan diğer güdümlü projelerimiz ise Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan Kızılırmak Deltası Doğal Yaşam Eksenli Kalkınma Projesi, 9 Mayıs 2017 tarihinde imzalanmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Kızılırmak Deltası’nın koruma ve kullanma dengesi dikkate alınarak; doğal yapısının, ekolojik özelliklerinin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, geliştirilmesine katkı sağlayacak faaliyetlerin yapılması ve desteklenmesi, su kuşları ile alandaki diğer canlıların ve doğal yaşam unsurlarının korunmasına ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik altyapı ve üstyapı çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca, Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Cennetinin UNESCO Dünya Miras Listesine girmesi için gerekli hazırlık faaliyetlerinin  gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Ajansın hibe katkısı yaklaşık 4.950.000 TL olan projenin toplam bütçesi 6.995.000 TL’dir.
        2017 yılının sonunda imzalanan ve 2018 yılından itibaren uygulanacak olan bir diğer proje ise “ Buzağı Can Sütü Projesi”dir.24 ay sürmesi planlanan Buzağı Can Sütü Projesi ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) TR83 Bölgesi İlleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası, TR83 Bölgesi İlleri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri, Atakum, İlkadım, Canik  ve Bafra İlçeleri Süt Üreticileri Birlikleri bir araya gelerek ülkemizde ilk kez bölgesel hastalıklara karşı antikor ihtiva eden, raf ömrü uzunluğu, kalitesinin önceden belirlenmiş olması ve uygulama kolaylığı gibi pek çok avantaj sağlayan kolostrum ikame tozunun üretilerek, üreticilere dağıtımı, her ilçede ve mümkün olduğunca köylerde yapılacak yoğun eğitimlerle ağız sütünün önemi ve güncel buzağı yetiştirme standartları konusunda kalıcı farkındalık oluşturulması ve kolostrum ikame tozunun gerekli olduğu durumlarda rutin üreticilik uygulamaları kapsamına alınması ile buzağı kayıplarının %5-7 düzeyinde düşürülmesi, böylece bölge hayvancılığının karlılık oranının önemli ölçüde arttırılarak tahmini yıllık 100.000.000 TL ekonomik kazanç oluşturulması hedeflenmektedir.
        2017 yılında uygulamasına başlanan Güdümlü Projelerimizden, “Tokat Tarihi Meydan Çarşısı’nın Turizm Cazibe Alanına Dönüştürülmesi” projesinde iseTokat Meydan Bölgesinde alanın tarihi kimliğindeki niteliğine bağlı olarak; mekânsal düzenlemelerin yapılarak, ekonomik ve sosyal olarak kentle yeniden bütünleşmesini sağlayacak bir cazibe merkezi oluşturmak amaçlanmaktadır. Ajans katkısı 7 milyon TL olan projenin toplam bütçesi 10 milyon TL’dir.
        Ajansımız, yatırımcı bir kamu kurumu olmamakla birlikte yürüttüğü finansal destek mekanizmaları ile yalnızca hibe veren bir kurum olmayıp, AB hibeleri ile Bölgeye yatırım çekilmesinde de katalizör görevini üstlenmektedir.  Aynı zamanda AB hibelerinden azami ölçüde faydalanmaktadır. Bu çerçevede Ajansımızın Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programına sunduğu 8 milyon avro bütçeli Orta Karadeniz Bölgesi Rekabetçiliğinin Arttırılması Projesi 2017 yılında tamamlanmış olup 52 milyon avro bütçeli Samsun Lojistik Merkezi Projesi ile ilgili çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir.Ayrıca, bu yıl içerisinde her biri 300 bin avro bütçeli Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor-2 Projesi ve TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarım Alanında Genç İstihdamının Artırılması Projesi de başarıyla sonuçlandırılmıştır.
        “Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi” (S3) 23 Şubat 2017 tarihinde Samsun’da düzenlenen konferans ile ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla paylaşılmıştır. “Akıllı Uzmanlaşma Konferansı ile paydaşlarımız arasında konu ile ilgili farkındalığı artırmak hem de  diğer Kalkınma Ajansları ve Üniversitelere de yaygınlaştırılmasını sağlamak amaçlanmıştır.
        “Samsun Sağlık Endüstrisi Zirvesi” 3-4 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Ulusal ve uluslararası katılımcıların yer aldığı bu zirvedeki ana hedefler, Samsun sağlık endüstrisi ve medikal ekipman sektörünü tanıtmak, Samsun’da medikal aletler kümelenmesinin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini artırmak; ulusal ve uluslararası pazarlarda işbirliklerini ve ilişkileri tesis etmek olmuştur.
     2017 yılındaki başarılı etkinliklerimizden birisi de Yöresel Ot Yemekleri Festivali’dir. Samsun’un yöresel otlarını ve ot yemeklerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğe destek vermeye ve Körfez Ülkelerinde gerçekleştirilen turizm tanıtım fuarlarına katılmaya 2018 yılında da devam edeceğiz.
        Bu yıl, 4 ilimiz için de il sektörel eylem planları çalışmaları kapsamında Bölge illerimizdeki ilgili kurumların ve üniversitelerimizin ortak çalışmasıyla, ilgili paydaşların katıldığı çalışmalara devam ettik; 2018 yılında bu çalışmaları neticelendirmek önemli hedeflerimizden birisi olacaktır.
2018 yılı, geçmiş çalışma dönemlerinde de olduğu gibi, başta Bölge Planı (YHGP) ve Ajans Stratejik Planı olmak üzere bunların ışığında oluşturulan Orta Karadeniz Yenilik Stratejisi, Sivil Toplumun Geliştirilmesi Stratejisi, Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi ve Akıllı Şehir Stratejisi gibi referans belgeler kapsamında bölgesel kalkınmada uygulama alanları ve araçlarının çeşitlendirildiği ve bölgemizin ekonomik ve sosyal açıdan sorunlarına pratik çözüm önerilerinin hayata geçirildiği bir yıl olacaktır.
        2018 yılında Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi’nde belirlenen “Lojistik”, “Tarımsal Gıda”, “Mavi Ekonomi”, “İleri Mühendislik” ve “Akıllı Şehir” alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin kapasitelerinin güçlendirilmesi; işletmelerin teknoloji/yenilik düzeyi uyum yeteneklerinin artırılması; bölgenin girişimcilik kapasitesinin artırılması; kümelenmeler yoluyla işletmeler arasındaki değer tedarik zincirlerinin geliştirilmesi; bölgenin öncelikli alanlarında yatırım çekilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi; sanayi ve üretim merkezlerinin altyapılarının iyileştirilmesi ve üniversite kamu sanayi işbirliğinin artırılması yönünde bir hedef belirlenmiştir. Bu bağlamda, Teknik Destek ve Fizibilite Desteği uygulamaları, güdümlü proje desteği gibi alt programların yanında AB projeleri gibi dış kaynaklı projeler ve tasarlanan faaliyetler ile bu stratejik tercihe yönelik müdahaleler hayata geçirilecektir. Bu doğrultuda Akıllı Uzmanlaşma Sonuç Odaklı Programı uygulanacaktır.
        2018 yılında bir diğer stratejik tercih olarak yine Akıllı Uzmanlaşma Stratejisinde tanımlanan “Turizm” sektörüne yönelik olarak bütünsel bir yaklaşımla bölgemizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını ve bilinirliğini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek maksadıyla yurtiçinde ve yurtdışında çok taraflı ilişkiler geliştirmek suretiyle faaliyetler yürütülecektir. Bölgesel turizm değerlerinin tanıtımı ve bunun turizm odaklı yatırımların artırılması amacıyla gerçekleştirilecek bu faaliyetler ile 2018 yılı vesonrası dönem, bölgenin yazılı, görsel, sosyal ve dijital mecralarda yenilikçi araçlar geliştirilerek daha etkin tanıtımı yönünde çalışmaların yoğunlaşacağı bir dönem olacaktır.
        Özetle, 2018 yılı Ajansımızın bölgemizin potansiyelini harekete geçirmek için paydaşlarla ilişkilerin pekiştirildiği; aynı zamanda tanıtım faaliyetlerinin ve kurumsal ilişkilerin geliştirileceği bir yıldır. Bu çalışma yılında Ajansın tanınırlığını, etkinliğini artırmak ve katılımcı politikaları pekiştirmek, Bölge’nin dışa açılmasını sağlamak ve potansiyelini harekete geçirmek üzere öncü faaliyetler yürütülecektir.
        Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri,
        “Son olarak, bu toplantı vesilesiyle Yönetim Kurulu toplantımıza katılan Sayın Valilerimize, Belediye Başkanlarımıza, İl Genel Meclisi Başkanlarımıza ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımıza katılım ve desteklerinden ötürü; ayrıca, ev sahipliğinden dolayı Amasya Valimiz ile Belediye Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorve Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantımızın bölgemiz için hayırlı olmasını ve başarılı çalışmalara vesile olmasını diliyoruz.
        Toplantıda gündemdeki maddeler görüşüldü.

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.