MESLEK KURALLARI'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI - Amasya GazetesiAmasya Gazetesi

7 Haziran 2023 - 05:51

MESLEK KURALLARI’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

MESLEK KURALLARI’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Son Güncelleme :

10 Ocak 2023 - 15:00

218 views

Amasya Baro Başkanı Av. Bahadır Tekeş, “Türkiye Barolar Birliği 37. Olağan Genel Kurulu Meslek Kuralları’nda Değişiklik Yaptığını duyurdu.

17- 18 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Barolar Birliği 37. Olağan Genel Kuru-lu’nda; başta bağlı çalı-şan avukatlar ve stajyer avukatların çalışma koşulları olmak üzere yargı kararları da dikkate alınarak TBB Meslek Kuralları’nın bir kısım maddelerinde değişikliğe gidildiğini belirten  Baro Başkanı Av. Bahadır Tekeş; “Genel Kurul, Danıştay tarafından iptal edilen 23. ve 27/2 maddele-rinin kaldırılmasına ka-rar verirken ‘bir başka baro bölgesinde dava-ya giden avukatınBaro Başkanı’na nezaket ziyaretinde bulunması’na ilişkin 28. maddenin kaldırılmasından vazgeçti.

Uygulaması olmayan, avukat ile müvekkil arasındaki ilişkinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olabilecek ve mahkemeye erişim hakkının kullanılması için bir sınırlama getirecek nitelikteki ‘Ücret davası açacak avukatın Baro’ya önceden bilgi vermesi’ yükümlülüğünü düzenleyen 47. maddenin ise kaldırılmasına karar verdi’ifadelerini kullandı.

BAĞLI ÇALIŞAN AVUKATLAR TBB MESLEK KURALLARI’NDA

Avukatlık Kanunu çerçevesinde yürütülen bağlı çalışmaya ilişkin olarak son yıllarda özellikle büyük şehirlerde, bağlı çalışan avukat sayısının büyük bir ağırlık kazanması nedeniyle ortaya çıkan düzenleme ihtiyacı Genel Kurul tarafından yeni bir madde ihdasıyla karşılandığını söyleyen Av. Tekeş;

“Meslek Kuralları’na getirilen 33/A maddesi ile meslektaşlar arasında farklı uygulama sorunları karşılanmaya çalışılmıştır:

“Bağlı çalışılan avukat ile bağlı çalışan avukat arasında mesleki anlamda eşitlik ilkesi geçerlidir. Bu ilişki, unvanın ve işin gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde düzenlenir. Bağlı çalışılan avukat, bağlı çalışan avukata yönelik davranışlarında meslek kurallarını ve avukatın bağımsızlığını gözetir; mesleki gelişimi için gerekli imkânları tanır. Bağlı çalışılan avukat, bağlı çalışan avukatın iş tanımını ve ücretini; meslektaşlık bilincine, mesleğin itibarına ve işin niteliğine göre belirler.” diye konuştu.

STAJYER AVUKATIN ÇALIŞMA ŞEKLİNİ VE SÜRESİNİ ZORUNLU STAJ EĞİTİMİ PROGRAMINA GÖRE BELİRLER

Meslek Kuralları’nın 33. maddesine getirilen düzenleme ile avukatlık mesleğinin niteliğinin yükselmesinde büyük önem taşıyan staj eğitiminin güçlendirilmesi hedeflendiğine vurgu yapan Av. Bahadır Tekeş:“Bu çerçevede avukat adayları tarafından en çok dile getirilen yakınmalardan biri olan, staj eğitim programlarına katılmaya engel nitelikteki ofis görevlendirmelerinin yapılmasının önüne geçilmek üzere madde metnine bir cümle eklenmiştir:

“Yanına stajyer almayı kabul eden avukat, stajyerlerin iyi yetişmesi için gerekli dikkati ve ilgiyi gösterir ve olanaklarını hazırlar. Stajyer avukatın çalışma şeklini ve süresini zorunlu staj eğitimi programına göre belirler.” ifadelerine yer verdi.

KANUNA VE MAHKEME KARARLARINA GÖRE YAPILAN DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Av. Bahadır Tekeş açıklama-sının devamında: “Meslek Kuralları’nın 20. maddesi, “Avukatlara, staj dönemi de dahil olmak üzere, baro ve Birliğin iş ve işlemleri ile mesleğin icrası kapsamında kılık ve kıyafetle ilgili herhangi bir zorunluluk getirilemez” şeklindeki Avukatlık Kanunu’nun 49. maddesine uygun şekilde sadeleştirildi.

Meslek Kuralları’nın 22. maddesine ilişkin kabul edilen değişiklik ile madde “Avukat savunma için gerekli olmadıkça davanın uzaması sonucuna varacak isteklerden kaçınır” olarak düzenlenmiştir.

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.