İL ÖZEL İDARESİ 5 GÜNLÜK HİZMET İÇİ SEMİNERİ - Amasya GazetesiAmasya Gazetesi

31 Ocak 2023 - 13:25

İL ÖZEL İDARESİ 5 GÜNLÜK HİZMET İÇİ SEMİNERİ

İL ÖZEL İDARESİ 5 GÜNLÜK HİZMET İÇİ SEMİNERİ
Son Güncelleme :

27 Mart 2019 - 13:46

156 views

Amasya İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Amasya İl Özel İdare toplantı salonunda düzenlenen 2019 yılı Hizmet içi Eğitim Programı kapsamında; Amasya Valiliği Şube Müdürleri, Kurumumuz Birim Müdürleri, Bazı Kurum Müdürleri ve İl Özel İdare çalışanlarından oluşan ortalama 100 kişilik katılımcılara yönelik 5 günlük Eğitim Programı çerçevesinde; “Yönetim Becerileri, Algı Yönetimi ve Liderlik”, “Öfke Kontrolü ve Stres”, “Satın Alma ve İhale Kavramı”, “Sayıştay Kanunu ve Uygulamaları”; “5018 Sayılı Kanun ve Uygulamaları” konulu seminer düzenlendi.
Bakırçay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tuncer Asunakutlu tarafından Seminerin 1. Gününde “Yönetim Becerileri, Algı Yönetimi ve Liderlik” konuları hakkında yapılan sunumda; karşılıklı soru cevap şeklinde geçerek katılımcılar tarafından büyük beğeniyle dinlendi, güncel konularla desteklenen ve örnekler üzerinde anlatılan sunumda edinilen bilgiler ile tüm katılımcıların günlük hayatına ve iş hayatına katma değer sunması amaçlanmaktadır.
İzmir Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Eğitim Koordinatörü Gamze Erdoğrul tarafından Seminerin 2. Gününde “Öfke Kontrolü ve Stres” konuları hakkında yapılan sunumda; Globalleşen dünyamızda sağlıklı iletişimin önemine vurgu yapılarak, iş hayatımızda ne denli gerekli bir araç olduğu, doğru ve güvenli bir şekilde aktarılması gerektiği, karşıdaki kişinin algılama durumuna göre şekil alabileceği ele alınarak, katılımcılar ile karşılıklı soru cevap şeklinde geçerek, günlük hayatımızdaki örnekler ile desteklenen seminer katılımcılar tarafından beğeniyle dinlendi. Öfke kontrolü ile ilgili yöntemler ve stres durumunda nasıl başa çıkılabileceği yönünde bilgiler paylaşıldı.
Halk Sağlığı Kurumu Strateji Daire Başkanı Yavuz Ateş tarafından seminerin 3. Gününde “Satın Alma ve İhale Kavramı” konuları hakkında yapılan sunumda; Seminerde “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu” kapsamındaki Elektronik İhale Projesi (E-İhale), (E-Eksiltme) ve konu ile ilgili bağlantılı konular hakkında eğitim verilmiş olup, pazarlık usulü ile yapılan hizmet alımı ve mal alımı ihalelerinin usulleri hakkında karşılıklı bilgi alışverişi şeklinde geçen seminerde yapılacak işlerle ilgili doğru ve etkili yollar öğrenilerek uygulamada hayata geçirilmesi amaçlanmıştır.
Emekli Sayıştay Denetçisi Necip Turguter tarafından seminerin 4. Gününde “Sayıştay Kanunu ve Uygulamaları” konuları hakkında yapılan sunumda; Denetimlerde sıkça rastlanan hatalı uygulamaları gerçek örnekler vererek geniş bir şekilde anlattığı seminerde yapım işlerinde sözleşmenin imzalanması, yer teslimi ve işe başlanılmasından itibaren, işin yürütülmesindeki bütün aşamalarla ilgili hukuki bilgiler verildi. Yapı denetim işleri, hak edişlerin düzenlenmesi ve ödenmesi, geçici ve kesin kabuller ile yüklenici ve idare arasındaki tüm teknik ve hukuki ilişkiler seminerde bütün ayrıntıları ile ele alındı.
Maliye Bakanlığı Uzmanı Hakan Dilmen tarafından seminerin 5. Gününde ise “5018 Sayılı Kanun ve Uygulamaları” konuları hakkında yapılan sunumda; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim, Stratejik Yönetim ve Planlama, Faaliyet Raporları, Harcama Belgeleri Mevzuatı, Taşınır ve Taşınmaz Yönetimi, 657 Sayılı Kanun Disiplin Hükümleri ve İç Kontrol Standartları konuları kapsamlı bir şekilde ele alındı.

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.